Java’da Termometre Uygulaması Örneği

Yayınlandı: 26 Haziran 2013 yasirkula tarafından Diğer içinde

Merhaba,

Yakın bir zamanda Java dili ile GUI üzerinde çalışan (arayüzü olan, konsol olmayan) bir örnek uygulama hazırladım. Örnekte 4 adet termometre bulunmakta ve birinin değerini değiştirince ötekiler de güncellenmekte. Dördüncü termometreye göre olan suyun erime ve kaynama noktalarını ise değiştirebiliyorsunuz. Kaynak kodları için yazının devamını okuyabilirsiniz… Örnekten bir resim:

termometre

Örnek 4 class’tan oluşmakta: MenuBar, Termometre, TermometreAyarlayici, Uygulama. Kodları mümkün olduğunca comment‘lerle açıklamaya çalıştım. Ancak bu örnek ilk defa GUI uygulaması yapmaya başlamak için uygun değildir, bir miktar GUI bilginizin olması gereklidir.

Maalesef çok “efficient” değil kodlarım, yani kimi yerleri daha iyi olabilirdi. Ama yine de idare eder sanırım.

Termometre Class’ı

import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.geom.Line2D;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;

// Termometre - Bir termometre'nin bilgisayara uyarlanmış hali

public class Termometre extends JPanel
{
	// DEĞİŞKENLER
	public Uygulama uygulama;

	public static int ustSinir = 1000; // Termometrenin göstereceği üst sıcaklık limiti
	public static int altSinir = -1000; // Termometrenin göstereceği alt sıcaklık limiti

	private int erimeNoktasi, kaynamaNoktasi;
	private int derece;

	private String isim; // Termometrenin adı ("Celcius", "Kelvin" vb.)

	private JLabel ustYazi, altYazi; // GUI ile alakalı, termometre ile direkt alakalı olmayan yazılar
	private DereceBari termometre; // Termometrenin görsel gösterimini sağlayacak olan panel

	private Termometre t; // Termometrenin kendisini depolayan bir değişken (inner-class kullanıyor)
						 // çok verimli bir çözüm değil ama malesef böyle gerekti...

	public Termometre( int erimeNoktasi, int kaynamaNoktasi, String isim )
	{
		t = this;

		this.erimeNoktasi = erimeNoktasi;
		this.kaynamaNoktasi = kaynamaNoktasi;
		this.isim = isim;

		setLayout( new BorderLayout() );

		ustYazi = new JLabel( isim );
		altYazi = new JLabel();
		termometre = new DereceBari();

		// Yazıları ortala
		ustYazi.setHorizontalAlignment( SwingConstants.CENTER );
		altYazi.setHorizontalAlignment( SwingConstants.CENTER );

		// Yazıların arkaplanını turuncu yap
		ustYazi.setBackground( Color.ORANGE );
		altYazi.setBackground( Color.ORANGE );

		// Görsel termometrenin olduğu panelin arkasını sarı yap
		termometre.setBackground( Color.YELLOW );

		// Yazıların turuncu arkaplanlarının gözükmesi için onları opak yap
		ustYazi.setOpaque( true );
		altYazi.setOpaque( true );

		// JLabel component'lerinin ebatlarını ayarla
		ustYazi.setPreferredSize( new Dimension( getWidth(), 25 ) );
		altYazi.setPreferredSize( new Dimension( getWidth(), 40 ) );

		// Termometrenin mouse ile tıklanarak değerinin değişmesi için termometreye MouseListener ekle
		termometre.addMouseListener( termometre );
		termometre.addMouseMotionListener( termometre );

		// Yazıları ve görsel termometreyi ana panele ekle
		add( ustYazi, BorderLayout.NORTH );
		add( termometre, BorderLayout.CENTER );
		add( altYazi, BorderLayout.SOUTH );
	}

	// erimeNoktasi'nın değerini döndürür
	public int eN()
	{
		return erimeNoktasi;
	}

	// kaynamaNoktasi'nın değerini döndürür
	public int kN()
	{
		return kaynamaNoktasi;
	}

	// derece'nin değerini döndürür
	public int derece()
	{
		return derece;
	}

	// erimeNoktasi'nın değerini değiştirir
	public void eNBelirle( int derece )
	{
		erimeNoktasi = derece;
	}

	// kaynamaNoktasi'nın değerini değiştirir
	public void kNBelirle( int derece )
	{
		kaynamaNoktasi = derece;
	}

	// derece'nin değerini değiştirir
	public void dereceBelirle( int derece )
	{
		this.derece = derece;
	}

	// Termometrenin formülünün ve mevcut sıcaklığının olduğu JLabel'ı güncelle
	// ( boolean ) ? ( true statement ) : ( false statement ) kullanımına dikkat!
	// Bu ifade alttaki comment içindeki ifadenin kısaltılmış pratik halidir:

	/*
	 if( boolean )
	 	true statement;
	 else
	 	false statement;
	*/

	public void paintComponent( Graphics g )
	{
		super.paintComponent( g );
		// JLabel'da \n komutu çalışmadığı için bu JLabel'ı 2 satıra ayırabilmek JLabel'ın
		// içinde biraz HTML kodu kullandım. (En pratik yolu buydu)
		altYazi.setText( "<html><body><center>" + derece + " " + (char)( 176 ) + "" + isim.charAt( 0 ) + " derece" + "<br>" + " ( " + isim.charAt( 0 ) + " " + ( ( eN() != 0 ) ? ( ( eN() > 0 ) ? ( "- " + eN() + " " ) : ( "+ " + ( -eN() ) + " " ) ) : "" ) + ") / " + ( kN() - eN() ) + "</center></body></html>" );
	}

	// Girilen erimeNoktasi ve kaynamaNoktasi'na sahip olan "derece" sıcaklığındaki bir
	// termometrenin sıcaklığını baz alarak bu termometrenin sıcaklığını ona uygun şekilde değiştirir
	public void sicaklikAyarla( int derece, int eN, int kN )
	{
		this.derece = (int)( ( derece - eN ) * 1.0 / ( kN - eN ) * ( this.kN() - this.eN() ) + this.eN() );
	}

	// Termometrenin görselleştirilmiş halini çizmeye yarayan bir inner-class
	class DereceBari extends JPanel implements MouseListener, MouseMotionListener
	{
		// Ekrana termometreyi, onun solunda da referans sıcaklık çizgilerini çizdirir
		public void paintComponent( Graphics g )
		{
			super.paintComponent( g ); // Bu ifade paintComponent() metodunda olmak zorundadır

			Graphics2D g2D = (Graphics2D) g; // referans çizgileri daha düzgün çizmek için double
											 // değerlerle çalışmak adına Graphics2D'ye geçiş yap

			// Önce sol kısımda referans çizgileri göster
			// REFERANS ÇİZGİLERİ ÇİZİM BAŞLANGIÇ

			g.drawLine( 0, 0, 0, getHeight() );

			int sayac = 0;

			for( float i = 0; i <= getHeight(); i += getHeight() * 1.0 / 100 )
			{
				if( sayac % 10 != 0 )
				{
					// Kısa çizgileri çizmeye yarar
					g2D.draw( new Line2D.Double( 0, getHeight() - i, getWidth() * 0.07, getHeight() - i ) );
				}
				else
				{
					// Uzun çizgileri çizmeye ve yanlarına değerlerini yazmaya yarar
					// Birkaç parçaya ayırdım çünkü referans çizgilerin düzgün gözükmesi için
					// öyle gerekti...
					if( sayac == 0 )
					{
						// En alttaki uzun çizgideysek
						g2D.draw( new Line2D.Double( 0, getHeight() - 1, getWidth() * 0.15, getHeight() - 1 ) );
						g2D.drawString( "" + Termometre.altSinir, ( int )( getWidth() * 0.18 ), getHeight() - 2 );
					}
					else if( sayac == 100 )
					{
						// En üstteki uzun çizgideysek
						g2D.draw( new Line2D.Double( 0, 0, getWidth() * 0.15, 0 ) );
						g2D.drawString( "" + Termometre.ustSinir, ( int )( getWidth() * 0.18 ), 10 );
					}
					else
					{
						// Aralardaki bir uzun çizgideysek
						g2D.draw( new Line2D.Double( 0, getHeight() - i, getWidth() * 0.15, getHeight() - i ) );
						g2D.drawString( "" + ( Termometre.altSinir + (int)( ( Termometre.ustSinir - Termometre.altSinir ) * sayac * 1.0 / 100 ) ), ( int )( getWidth() * 0.18 ), getHeight() - i + 5 );
					}
				}

				sayac++;
			}

			// Aşağıdaki if ifadesi ender rastladığım bir bug'u çözmek için orada.
			// double değerlerle uğraşırken bazen >= ifadesi çok ufak küsüratlarla yanlış sonuç
			// döndürebiliyor ve bunun neticesinde üstteki for ifadesi i = getHeight()'ta değil de ondan
			// hafif önce bitiyor ve en üstteki referans çizgisi gözükmüyordu. Bu if() ifadesi ile onu
			// düzelttim. İsterseniz commentleyip sorunu görebilirsiniz...
			if( sayac == 100 )
			{
				g2D.draw( new Line2D.Double( 0, 0, getWidth() * 0.15, 0 ) );
				g2D.drawString( "" + Termometre.ustSinir, ( int )( getWidth() * 0.18 ), 10 );
			}

			// REFERANS ÇİZGİLERİ ÇİZİM BİTİŞ

			// Referans çizgilerin sağına derece barını çiz (termometrenin grafiksel halini çiz)
			Color c = g.getColor();

			// Derecenin üst veya alt sıcaklık sınırını aşması durumunda sorun yaşanmaması için tedbir
			int dereceTemp = derece();

			if( dereceTemp < Termometre.altSinir )
				dereceTemp = Termometre.altSinir;
			if( dereceTemp > Termometre.ustSinir )
				dereceTemp = Termometre.ustSinir;

			// Termometrenin arkaplanını kırmızı renkte boya
			g.setColor( Color.RED );
			g.fillRect( (int)( getWidth() * 0.55 ), 0, (int)( getWidth() * 0.25 ), getHeight() );

			// Termometrenin değerini gösteren sıvıyı yeşil renkte boya
			g.setColor( Color.GREEN );
			g.fillRect( (int)( getWidth() * 0.55 ), getHeight() - (int)( ( dereceTemp - Termometre.altSinir ) * 1.0 / ( Termometre.ustSinir - Termometre.altSinir ) * getHeight() ), (int)( getWidth() * 0.25 ), getHeight() );

			// Termometrenin dış hatlarını siyah renkle vurgula
			g.setColor( Color.BLACK );
			g.drawRect( (int)( getWidth() * 0.55 ), 0, (int)( getWidth() * 0.25 ), getHeight() - 1 );

			g.setColor( c );
		}

		public void mousePressed( MouseEvent e )
		{
			// Termometreye mouse ile tıklandığında tüm termometrelerin sıcaklık değerlerini güncelle
			double oran = 1 - e.getY() * 1.0 / getHeight();
			dereceBelirle( (int)( Math.round( oran * ( ustSinir - altSinir ) + altSinir ) ) );
			uygulama.guncelle( t );
		}

		public void mouseDragged( MouseEvent e )
		{
			// Termometrede mouse tıklı halde sürüklendiğinde de tüm termometrelin
			// sıcaklık değerlerini güncelle
			// NOT: mouseDragged() metodunda nispeten yoğun bir işlem yapıldığından güçsüz
			// bilgisayarlarda bu metod kasabilir, içeriği commentlendiğinde sorun düzelir...
			double oran = 1 - e.getY() * 1.0 / getHeight();
			dereceBelirle( (int)( Math.round( oran * ( ustSinir - altSinir ) + altSinir ) ) );
			uygulama.guncelle( t );
		}

		public void mouseClicked( MouseEvent e ) {}
		public void mouseEntered( MouseEvent e ) {}
		public void mouseExited( MouseEvent e ) {}
		public void mouseReleased( MouseEvent e ) {}
		public void mouseMoved( MouseEvent e ) {}
	}
}

TermometreAyarlayici Class’ı

import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.JTextField;

// TermometreAyarlayici - Kişiselleştirilebilir termometrenin değerlerini değiştirmeye ve
// tüm termometrelerin gösterebileceği üst ve alt sıcaklık limitlerini belirlemeye yarayan class

public class TermometreAyarlayici extends JPanel implements ActionListener
{
	// DEĞİŞKENLER
	Termometre termometre;
	Uygulama u;

	JTextField kN, eN, ustSinir, altSinir;

	// CONSTRUCTOR
	public TermometreAyarlayici( Termometre t, Uygulama u )
	{
		termometre = t;
		this.u = u;

		JLabel yazi1, yazi2, yazi3, yazi4;

		// Hangi TextField'ın hangi işe yaradığını açıklayan yardımcı yazılar
		// JLabel'da \n komutu çalışmadığı için yazi1 ve yazi2'yi 2 satıra ayırabilmek JLabel'larının
		// içinde biraz HTML kodu kullandım. (En pratik yolu buydu)
		yazi1 = new JLabel( "<html><body><center>Özel Termometre<br>Kaynama Noktası</center></body></html>" );
		yazi2 = new JLabel( "<html><body><center>Özel Termometre<br>Erime Noktası</center></body></html>" );
		yazi3 = new JLabel( "Üst Sıcaklık Sınırı" );
		yazi4 = new JLabel( "Alt Sıcaklık Sınırı" );

		// TextField'lar veri girebileceğimiz tek satırlık ufak alanlardır
		kN = new JTextField( 4 );
		eN = new JTextField( 4 );
		ustSinir = new JTextField( 5 );
		altSinir = new JTextField( 5 );

		// TextField'larda program ilk açıldığında bazı değerlerin yazmasını sağlıyorum
		// Aksi halde bu kutucuklar en başta boş olurdu
		kN.setText( "" + termometre.kN() );
		eN.setText( "" + termometre.eN() );
		ustSinir.setText( "" + Termometre.ustSinir );
		altSinir.setText( "" + Termometre.altSinir );

		// ActionListener ekliyorum veri girmeye yarayan kutucuklara ve Listener obje olarak bu class'ı
		// belirliyorum. ActionListener eklediğim zaman; kutucuğa birşeyler girdikten ve sonra Enter'a
		// bastıktan sonra Listener objenin actionPerformed( ActionEvent e ) metodu
		// otomatik olarak çağırılır.
		kN.addActionListener( this );
		eN.addActionListener( this );
		ustSinir.addActionListener( this );
		altSinir.addActionListener( this );

		// Yardımcı yazıları ortala
		yazi1.setHorizontalAlignment( SwingConstants.CENTER );
		yazi2.setHorizontalAlignment( SwingConstants.CENTER );
		yazi3.setHorizontalAlignment( SwingConstants.CENTER );
		yazi4.setHorizontalAlignment( SwingConstants.CENTER );

		// Paneli eşit ebatlardaki 4 satıra ve 1 sütuna ayır
		setLayout( new GridLayout( 4, 1 ) );

		// Her bir parça için ayrı bir panel oluştur (her panel bir Label ve bir TextField barındıracak)
		JPanel parca1, parca2, parca3, parca4;

		parca1 = new JPanel();
		parca2 = new JPanel();
		parca3 = new JPanel();
		parca4 = new JPanel();

		parca1.add( yazi1 );
		parca1.add( kN );

		parca2.add( yazi2 );
		parca2.add( eN );

		parca3.add( yazi3 );
		parca3.add( ustSinir );

		parca4.add( yazi4 );
		parca4.add( altSinir );

		// Her bir parçayı sırayla ana panele ekle
		add( parca1 );
		add( parca2 );
		add( parca3 );
		add( parca4 );
	}

	// METODLAR
	// TextField'a veri girildiğinde ve Enter'a basıldığında çağırılır
	public void actionPerformed( ActionEvent e )
	{
		if( e.getSource() == ustSinir )
		{
			// Eğer termometrelerin üst sıcaklık sınırı değiştirilmeye çalışılmışsa...
			try
			{
				if( Integer.parseInt( ustSinir.getText() ) <= Integer.parseInt( altSinir.getText() ) )
					throw new Exception(); // Eğer üst sınır alt sınırdan küçükse "catch" kısmına geç

				// Veri okunabilir ise (harf veya küsürat bulundurmuyorsa) değişikliği kabul et
				Termometre.ustSinir = Integer.parseInt( ustSinir.getText() );
			}
			catch( Exception ex )
			{
				// Hata durumunda TextField'ın eski değerine geri dön
				ustSinir.setText( "" + Termometre.ustSinir );

				// Kısık bir "bip" sesi çıkarmaya yarar
				Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
			}
		}
		else if( e.getSource() == altSinir )
		{
			// Eğer termometrelerin alt sıcaklık sınırı değiştirilmeye çalışılmışsa...
			try
			{
				if( Integer.parseInt( ustSinir.getText() ) <= Integer.parseInt( altSinir.getText() ) )
					throw new Exception(); // Eğer üst sınır alt sınırdan küçükse "catch" kısmına geç

				// Veri okunabilir ise (harf veya küsürat bulundurmuyorsa) değişikliği kabul et
				Termometre.altSinir = Integer.parseInt( altSinir.getText() );
			}
			catch( Exception ex )
			{
				// Hata durumunda TextField'ın eski değerine geri dön
				altSinir.setText( "" + Termometre.altSinir );

				// Kısık bir "bip" sesi çıkarmaya yarar
				Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
			}
		}
		else if( e.getSource() == eN )
		{
			// Eğer özel termometrenin erime noktası değiştirilmeye çalışılmışsa...
			try
			{
				if( Integer.parseInt( eN.getText() ) >= Integer.parseInt( kN.getText() ) )
					throw new Exception(); // Eğer erime noktası kaynama noktasından büyükse "catch" kısmına geç

				// Veri okunabilir ise (harf veya küsürat bulundurmuyorsa) değişikliği kabul et
				termometre.eNBelirle( Integer.parseInt( eN.getText() ) );
			}
			catch( Exception ex )
			{
				// Hata durumunda TextField'ın eski değerine geri dön
				eN.setText( "" + termometre.eN() );

				// Kısık bir "bip" sesi çıkarmaya yarar
				Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
			}
		}
		else
		{
			// Eğer özel termometrenin kaynama noktası değiştirilmeye çalışılmışsa...
			try
			{
				if( Integer.parseInt( eN.getText() ) >= Integer.parseInt( kN.getText() ) )
					throw new Exception(); // Eğer erime noktası kaynama noktasından büyükse "catch" kısmına geç

				// Veri okunabilir ise (harf veya küsürat bulundurmuyorsa) değişikliği kabul et
				termometre.kNBelirle( Integer.parseInt( kN.getText() ) );
			}
			catch( Exception ex )
			{
				// Hata durumunda TextField'ın eski değerine geri dön
				kN.setText( "" + termometre.kN() );

				// Kısık bir "bip" sesi çıkarmaya yarar
				Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
			}
		}

		// Tüm ekranı güncelle
		repaint();
		u.guncelle();
	}
}

Uygulama Class’ı

import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenuBar;

// Uygulama - main() metodunu kapsar ve ayrıca termometreleri depolar

public class Uygulama
{
	// DEĞİŞKENLER
	Termometre celcius, fahrenheit, kelvin, ozel;

	// CONSTRUCTOR
	public Uygulama()
	{
		// 4 adet termometre oluştur
		celcius = new Termometre( 0, 100, "Celcius" );
		fahrenheit = new Termometre( 32, 212, "Fahrenheit" );
		kelvin = new Termometre( 273, 373, "Kelvin" );
		ozel = new Termometre( 400, 675, "Özel" );

		celcius.uygulama = this;
		fahrenheit.uygulama = this;
		kelvin.uygulama = this;
		ozel.uygulama = this;

		// En başta termometrelerin sıcaklığını EN'si 0, KN'si 100 olan bir termometrede
		// 25 derece gösterecek şekilde ayarla ( bir başka deyişle 25 santigrat derece yap )
		celcius.sicaklikAyarla( 25, 0, 100 );
		fahrenheit.sicaklikAyarla( 25, 0, 100 );
		kelvin.sicaklikAyarla( 25, 0, 100 );
		ozel.sicaklikAyarla( 25, 0, 100 );
	}

	// METODLAR
	// Tüm termometrelerin değerlerini, referans olarak verilen "t" termometresine bakarak güncelle
	public void guncelle( Termometre t )
	{
		celcius.sicaklikAyarla( t.derece(), t.eN(), t.kN() );
		fahrenheit.sicaklikAyarla( t.derece(), t.eN(), t.kN() );
		kelvin.sicaklikAyarla( t.derece(), t.eN(), t.kN() );
		ozel.sicaklikAyarla( t.derece(), t.eN(), t.kN() );

		// Termometreleri yeni değerlerini gösterecek şekilde güncelle
		celcius.repaint();
		fahrenheit.repaint();
		kelvin.repaint();
		ozel.repaint();
	}

	// Tüm termometreleri yeniden çizdir, yani ekranı güncelle
	public void guncelle()
	{
		celcius.sicaklikAyarla( celcius.derece(), 0, 100 );
		fahrenheit.sicaklikAyarla( celcius.derece(), 0, 100 );
		kelvin.sicaklikAyarla( celcius.derece(), 0, 100 );
		ozel.sicaklikAyarla( celcius.derece(), 0, 100 );

		// Termometreleri güncelle
		celcius.repaint();
		fahrenheit.repaint();
		kelvin.repaint();
		ozel.repaint();
	}

	public static void main( String[] args )
	{
		// DEĞİŞKENLER
		JFrame pencere;

		Uygulama u;

		// PROGRAM KODU
		u = new Uygulama();

		// Ekranda 100,100 koordinatlarında bir JFrame oluştur
		pencere = new JFrame( "Termometre" );
		pencere.setBounds( 100, 100, 650, 500 );

		// "X" işaretine tıklayınca JFrame'in kapanmasını sağla
		pencere.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

		// Pencereyi yatay düzlemde 5 parçaya ayır ( 1 satır, 5 sütuna ayır )
		pencere.setLayout( new GridLayout( 1, 5 ) );

		// JFrame'in içine 4 Termometre objesi ve bir de bazı değerleri değiştirmeye yarayan bir
		// Termometre Ayarlayıcısı ekle
		pencere.add( u.celcius );
		pencere.add( u.fahrenheit );
		pencere.add( u.kelvin );
		pencere.add( u.ozel );
		pencere.add( new TermometreAyarlayici( u.ozel, u ) );

		// JFrame'in tepesine kişiselleştirilmiş bir menü bar ekle
		pencere.setJMenuBar( new MenuBar() );

		// JFrame'i görünür yap (aksi halde program çalıştırılınca hiçbir şey gerçekleşmez)
		pencere.setVisible( true );
	}
}

MenuBar Class’ı

import java.awt.event.ActionEvent;

import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;

// MenuBar - Pencerenin yukarısındaki menü barı için class

public class MenuBar extends JMenuBar
{
	public MenuBar()
	{
		JMenu dosya;
  	JMenu bilgi;

  	// Bunlar menü barında yer alan ana butonlar
  	dosya = new JMenu( "Dosya" );
  	bilgi = new JMenu( "Bilgi" );

  	// Bunlar ise ana butonlara tıklayınca çıkacak olan, aksi halde gözükmeyen butonlar
  	// "ara buton" diyelim bunlara
  	JMenuItem cikis = new JMenuItem( new AbstractAction( "Çıkış" ) {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      	System.exit( 0 );
      } } );

  	JMenuItem hakkinda = new JMenuItem( new AbstractAction( "Hakkında" ) {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      	JOptionPane.showMessageDialog( null, "Termometre" + (char)(169) + "\n\nhttps://yasirkula.com/", "Hakkında", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
      } } );

  	// "ara buton"ları ilgili ana butonlara ekliyorum
  	dosya.add( cikis );
  	bilgi.add( hakkinda );

  	// ana butonları menü barın kendisine ekliyorum
  	// NOT: Dilersem menü bara direkt ara buton da ekleyebilirim ve çalışır da. İsterseniz deneyin...
  	add( dosya );
  	add( bilgi );
	}
}

Umarım işinize yarar. Başka örneklerde görüşmek üzere!

Yorumlar kapalı.